Subsidiëring kleine erfgoedzorg projecten mag niet geschrapt worden!

Op 15 januari verscheen er, naar aanleiding van een informatiebrief van wethouder Pleyte, een artikel in DDL onder de titel “Budget Roermond te klein voor ambitie”. Het artikel beschrijft de problemen die er rond erfgoedzorg in Roermond zijn, het beperkte budget en de tekortschietende ambtelijke capaciteit. Al in november 2020 diende de VVD een breed gesteunde motie in voor meer geld voor erfgoedzorg in Roermond. Ook vroegen we aandacht te blijven schenken aan kleine erfgoedzorgprojecten. De CDA diende in diezelfde raadsvergadering een motie in om tot de beloofde evaluatie van het erfgoedbeleid te komen, een motie die natuurlijk van harte door de VVD werd ondersteund. 

Nu lezen we zowel in de krant als in de informatiebrief van wethouder Pleyte dat het beleid van subsidies voor kleine projecten beter kan worden geschrapt. Daar zijn wij het als VVD-fractie niet mee eens. Voordat zo’n besluit genomen wordt, moet eerst de evaluatie van het gevoerde beleid op tafel liggen.

Daarom dienen wij op 4 februari een motie in om subsidiëring van kleine erfgoedprojecten positief te blijven beoordelen, tot deze evaluatie beschikbaar is.

Raadslid Ernest Oele vertelt hier meer over in het filmpje:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3841706155865078&id=448759811826413

De motie kunt U vinden in de bijlage.