Parkeertarieven veroorzaken concurrentienadeel!

De VVD-fractie vindt dat de verhoging van de tarieven voor de uitrijkaarten ten laste dient te komen van het Coronafonds voor de duur van de pandemie en heeft hierover vragen gesteld aan het college.


Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “De verhoging van de tarieven van de uitrijkaarten tijdens de coronapandemie komt op een zeer ongelukkig moment. Onze winkeliers verdienen vooral nu het kabinet ietsje meer vrijheid toestaat juist een duwtje in de rug. Het wegnemen van het concurrentienadeel ten opzichte van het DOC, pakweg zo’n 10%, zou wat de VVD betreft ten laste van het Coronafonds kunnen worden gebracht”. 

 

  1. Is het waar dat de kosten van een uitrijkaart voor een gemeentelijke parkeergarage ten minste 10% hoger liggen dan een uitrijkaart voor het DOC?
  2. Deelt u de opvatting van de VVD-fractie dat het concurrentienadeel van de ondernemers in de binnenstad ten opzichte van het DOC voor wat betreft de kostprijs van de uitrijkaart ten minste voor de duur van de coronacrisis belemmerend werkt voor de herstart van onze lokale economie, psychologisch een verkeerd signaal is naar onze ondernemers en derhalve ongewenst is?
  3. Bent u bereid de kosten van een uitrijkaart terug te brengen naar het prijsniveau van een uitrijkaart voor het DOC en de geschatte inkomstenderving die hieruit voortvloeit ten laste te brengen van het Coronafonds?