Bevers, een verrijking voor de natuur of een groeiende plaag?

De VVD-fractie is onlangs benaderd door ondernemers uit het Roermondse Maasplassengebied die hinder ondervinden van de immer groeiende beverpopulatie. Jonge aanplant van bomen wordt gretig opgepeuzeld en zelfs dikke beeldbepalende knotwilgen worden het slachtoffer van de knaaglust van de bever.

Na een eeuwenlange afwezigheid, is in Limburg de bever teruggebracht in de natuur door het uitzetten van 30 bevers in de periode van 2002 tot 2004.

Zonder natuurlijke vijanden en in een prachtig leefmilieu langs de Maas, Maasplassen en de vele beken en beekjes in Limburg is de populatie van dit beschermde knaagdier inmiddels gegroeid tot zo’n 1250 exemplaren. Deze snelgroeiende populatie zorgt voor steeds meer schade aan natuur en eigendommen – een schade die behoudens gewasschade bij boeren, niet wordt vergoed. Een ontwikkeling die zich dan ook doet afvragen wanneer het moment komt dat aan deze ongebreidelde groei een halt moet worden toegeroepen en of naast boeren ook particulieren en ondernemers niet een beroep moeten kunnen doen op vergoeding uit een schadefonds voor de financiële schade die zij door de bever lijden.

Alle reden dus voor de VVD-fractie in Roermond hierover vragen te stellen aan het college van B&W. Zie bijlage. 


Foto: Willy de Koning