Nieuwe coffeeshops - stilzitten is geen optie!


De verplaatsing van de huidige twee coffeeshops houdt de gemoederen op dit moment stevig bezig. En onvermijdelijk, want dat blijft voorlopig zo! In de voorbije dagen heeft de VVD-fractie hierover veel vragen gekregen. Hoe zit het nu precies in elkaar? Welke stappen kunt u als particulier of als ondernemer zelf zetten?

Je kunt niet zomaar een coffeeshop beginnen. Een coffeeshopexploitant moet bijvoorbeeld aan vereisten voldoen op het vlak van kwaliteit en geschiktheid (indieningsvereisten). Hierover beslist de burgemeester. Vervolgens wordt er nog getoetst aan ruimtelijke vestigingscriteria, Algemene plaatselijke verordening (APV) en Wet Bibob. Als de beoogde locatie niet over een passende horecavergunning beschikt, is ook nog een omgevingsvergunning benodigd. Hierover beslist het college van burgemeester en wethouders. Beide bestuursorganen hanteren (componenten van) ruimtelijke vestigingscriteria. In de bijlage treft u een uittreksel aan van deze ruimtelijke vestigingscriteria.

Het college kan bij de afweging omtrent het principebesluit en/of het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning ook het draagvlak in de omgeving betrekken. De initiatiefnemer/aanvrager moet bij het principeverzoek en/of de aanvraag aangeven hoe hij de omgeving hierop heeft betrokken en wat de resultaten hiervan zijn. Het is om die reden dat u wellicht over de vestiging van een coffeeshop in uw omgeving bent aangesproken, een mail hebt ontvangen of een brief in uw brievenbus hebt aangetroffen. Natuurlijk kunt u uw mening kenbaar maken aan de initiatiefnemer/aanvrager, maar u kunt ook enkel of gelijktijdig uw mening via een brief of mail kenbaar te maken aan de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

Voor de VVD is het onbespreekbaar dat de huidige overlast voor de omwonenden, in welke vorm ook, straks naar elders wordt verplaatst! Stilzitten is voor ons geen optie.