VVD-motie Corona-steun cultuursector raadsbreed aangenomen!

Ons raadslid Ernest Oele constateerde dat al sinds juni 2020 bekend is dat het rijk via de gemeenten geld ter beschikking stelt om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen om de gevolgen van de Corona-crisis het hoofd te bieden. Corona zorgt niet alleen voor lege zalen, gesloten musea en bibliotheken, geen carnaval, maar ook voor een tot stilstand komen van de activiteiten van harmonieën en fanfares, (amateur)muziek- en toneelgezelschappen, koren, dansgezelschappen enz. Daarbij gaat het niet alleen om de uitvoeringen voor publiek, maar ook om hun repetities. Behalve het uitvoerende deel van de cultuursector, wordt ook de sector beeldende kunst getroffen door het niet meer doorgaan van exposities en beurzen en markten. 


Kortom, onze cultuursector staat het water aan de lippen en dreigt blijvende schade te ondervinden als (financiële) ondersteuning achterblijft. En dat is in Roermond tot op heden nog het geval.


Waar in veel gemeenten al steun en of herstelplannen voor de culturele sector zijn gepubliceerd, loopt ons college achter op deze ontwikkelingen.


Reden genoeg voor de VVD-fractie om het initiatief te nemen voor een motie die het college opdracht geeft tot een regeling te komen en deze uiterlijk 1 mei dit jaar open te stellen voor aanvragen. Onze motie, mede ondersteund door de LVR, D66 en SP, is in de raadsvergadering op 12 april unaniem aangenomen.


https://roermond.vvd.nl/nieuws/43813/vvd-motie-corona-steun-cultuursector-raadsbreed-aangenomen