Criminele zorgaanbieders? Weg ermee!

Er blijken signalen te zijn dat na de overdracht van zorgtaken door het rijk aan de gemeenten door een toevloed van nieuwe zorgverleners criminaliteit in de zorg toeneemt. Naast zorgfraude, blijkt er ook sprake te zijn van bijvoorbeeld dwang tot prostitutie of henneptoppen knippen als dagbesteding. Het mag natuurlijk nooit gebeuren dat de zorgverlening voor dit soort criminele activiteiten misbruikt wordt. Kwetsbaren en zwakkeren in de samenleving moeten hiertegen juist beschermd worden.

Daarom stelt de VVD-fractie vragen aan het college van B&W in Roermond om meer helderheid te krijgen over deze problematiek en naar een aanpak toe te werken om dit bij de wortel aan te pakken en te voorkomen.