Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort!

 16 april 2021 - “Een mokerslag!”, zo typeerde onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg de onheilstijding van het college gisteravond. De Gemeente Roermond krijgt te maken met een structureel tekort dat schommelt rond de 5 miljoen euro, waarbij ook nog eens niet alle taakstellingen worden gerealiseerd. Het spaarvarken is in 8 jaar tijd kapot geslagen en leeg gehaald. De veronderstelde bezuiniging op de ambtelijke organisatie van structureel 2 miljoen euro blijkt ook nog eens onhaalbaar te zijn. Voor dit jaar blijkt het college een stevige greep te moeten doen uit de algemene reserve, waardoor deze maar liefst 2,3 miljoen euro onder de minimumgrens zakt. Er zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om geen art. 12 gemeente te worden. De lokale belastingen moeten structureel 3 miljoen euro omhoog: de burger betaalt de rekening! Investeringsprogramma’s moeten worden “herijkt”. Het beleid moet structureel worden bijgesteld. De komende jaren zal het puin geruimd moeten dat het huidige centrum-linkse college van Groen Links, CDA, Democraten Swalmen en D66 heeft veroorzaakt. De wethouder Financiën en de burgemeester waren gisteravond onzichtbaar; raadsstukken waren niet beschikbaar. De VVD-fractie stelde wellicht direct al de belangrijkste politieke vraag: kun je met de mensen die het probleem hebben veroorzaakt het probleem wel oplossen? Het beantwoorden van deze vraag zal de Roermondse politiek de komende tijd nog veel tijd en energie kosten, zeker zolang het aan zelfreflectie bij het college ontbreekt. De VVD-fractie is bereid constructief en oplossingsgericht mee te denken zolang het college hiervoor de ruimte biedt. 

Via de bijgevoegde link onze onverkorte inbreng. 

https://fb.watch/4Vd3F3e43F/