Organisatie-ontwikkeling gemeente stagneert: inwoners en ondernemers de dupe!

 De VVD-fractie heeft de commissie Bestuur en Middelen gevraagd de organisatie-ontwikkeling op de agenda te plaatsen van haar vergadering op maandagavond 17 mei 2021. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Ik ben erg geschrokken tijdens een werksessie met onze woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De gemeente kreeg hier het verwijt teveel met papier en overleg bezig te zijn en te beschikken over onvoldoende ambtelijke capaciteit om datgene wat móet gebeuren waar te kunnen maken. Het wordt de hoogste tijd dat het college ook bestuurlijke verantwoording aflegt naar de raad over de bedrijfsvoering. We zijn alweer een tijdje bezig met organisatie-ontwikkeling en strategische personeelsplanning. Het lijkt erop dat het alsmaar niet van de grond komt. Als we kijken naar de prestaties van omliggende gemeenten als Maasgouw en Venlo, doen we onze inwoners en ondernemers ernstig tekort!”.

Het verzoek van de VVD treft u in de bijlage aan.