Puin ruimen op het stadhuis! (1)

Eerder (16 april 2021) publiceerden wij op deze website al het bericht “Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort”. Toen beperkte de informatie vanuit het college zich nog tot een toelichting van de wethouders Smitsmans en Pleyte en een tweetal sheetjes. Inmiddels heeft ons wat meer informatie bereikt. Het lijkt erop alsof het college het belangrijker vindt over de verkiezingen van volgend jaar heen te regeren dan de raad mee te nemen in het beleids- en besluitvormingsproces dat tot het huidige bestuurlijke dieptepunt heeft geleid. De problemen op het stadhuis blijken veel groter te zijn dan het maken van een eenvoudig rekensommetje dat moet leiden naar een sluitende meerjarenbegroting. Vooruitlopende op een ingelaste commissievergadering van 27 mei 2021 is afgesproken dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijke vragen te stellen over de informatie die is aangereikt. Via de rubriek “Puin ruimen op het stadhuis!” houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en de inbreng van de VVD-fractie. Uw belang staat hierbij vanzelfsprekend voorop! Bijgevoegd treft u onze schriftelijke vragen aan.