Puin ruimen op het stadhuis! (2)

Tijdens het presidiumoverleg van de raad van gisteravond heeft de grootste partij in de raad, tevens oppositiepartij, voorgesteld spreektijd in te voeren tijdens het raadsdebat op donderdag 10 juni 2021 over het raadsvoorstel Klaar voor de Herstart. Waarom wil de grootste partij in de raad de kleine oppositiepartijen monddood maken? Deze opstelling is niet meer van deze tijd en doet geen recht aan de ingewikkelde bestuurlijke situatie waarin Roermond is verzeild geraakt. Juist nu moeten bestuurders met respect voor elkaars opvattingen zoveel mogelijk gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. Hier past geen spreektijdbeperking bij.