VVD tegenstander van windmolens en zonneparken in de gemeente Roermond!

Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES 1.0) in de gemeenteraad hebben wij met succes een amendement ingediend om de harde uitsluiting voor wind in de RES te behouden. GroenLinks-wethouder Rens Evers stak zijn voorliefde voor een “avontuurlijk kronkelpad” niet onder stoelen of banken. De groene omgeving van Asenray zou hierdoor een bijzondere status hebben gekregen op de schaal van Noord- en Midden-Limburg als potentielocatie voor windturbines. De VVD-fractie wil de landschappelijke en natuurwaarden rondom Asenray behouden. In een overwegend stedelijk gebied met schaarse open ruimte, zoals dat van Roermond, is geen plek voor windturbines en zonneparken, nog afgezien van onze zorgen hierbij voor de volksgezondheid. Asenray en Hoogvonderen, blijft u vooral alert op de ontwikkelingen die kunnen gaan komen!