24 uur scholing voor een wereld van verschil bij het redden van mensenlevens!

De recente gebeurtenissen bij het EK Voetbal hebben maar weer eens laten zien hoe belangrijk snelle en adequate hulp kan zijn in noodsituaties en levens kan redden. Nog steeds zijn er te weinig mensen die beschikken over voldoende vaardigheden om in noodsituaties in staat te zijn de juiste handelingen te verrichten. Kinderen vanaf 14 jaar zijn fysiek en mentaal in staat eerste hulp te verlenen als ze daarvoor de juiste instructie hebben gehad. Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren door EHBO en reanimatie op te nemen in hun lesprogramma’s. Een goede EHBO-opleiding kan in 20 uren gegeven worden, een AED-training in 4 uur. Beide kunnen afgesloten worden met een geldig diploma dat de scholieren ook de mogelijkheid geeft deze vaardigheden als vrijwilliger in te zetten, bijvoorbeeld bij verenigingen waarvan zij lid zijn.

Met maar 24 uur scholing (van de ca 1000 lesuren per jaar die geroosterd worden) kan dus een wereld van verschil bereikt worden bij het redden van mensenlevens!

Reden voor raadslid Ernest Oele om namens de VVD-Fractie een motie (zie bijlage) in te dienen bij de raadsvergadering van 8 juli, met als doel de scholen in het voortgezet- en middelbaar onderwijs hierbij te betrekken. 

(Bron  afbeelding: reanimatie estafette Limburg)