Op de bres voor de binnenstad en de kern Swalmen!

De VVD-fractie heeft vandaag schriftelijke vragen aan het college gesteld over het Rijksprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden. Met dit programma wil de Rijksoverheid lokale projecten stimuleren en ondersteunen die de leegstand in binnensteden en kernen terugdringen.

Er is maar liefst € 100 miljoen hiervoor beschikbaar.

De VVD-fractie vraagt zich af of het college wel alles uit de kast haalt om leegstand en verloedering tegen te gaan.

Op retail gerichte maatregelen blijken hoogstens een tijdelijk effect te sorteren. De economische basis voor een winkelgebied dreigt steeds verder af te brokkelen.

Het initiatief en de regie ligt bij de gemeente om deze transformatie in samenspraak met de marktpartijen tot een goed einde te brengen.

Maar dat vereist wel daadkracht en durf bij het college! De schriftelijke vragen treft u hieronder aan.