Gezonde moeraseik in ’t Vrijveld wordt alsnog gekapt.

In het plangebied Minister Bongaertsstraat/ Doctor Philipslaan staat een circa 60-jarige, in goede conditie verkerende, maar vooral prachtige moeraseik (zie foto). De motie van GroenLinks en CDA van 17 december 2020, waarbij wordt overwogen deze moeraseik te verplaatsen naar elders in de wijk en het college wordt opgedragen bij de planontwikkeling rekening te houden met het behoud van deze moeraseik voor de buurt, blijkt vooral voor de bühne te zijn geweest. De art. 43-vragen van de VVD-fractie van 17 juni 2021 zijn vandaag pas beantwoord. Uit de beantwoording blijkt dat de moeraseik verplant kan worden in plantseizoen ‪2024-2025‬, maar dat het “groene” college hierop niet wil wachten. De VVD-fractie vindt het jammer dat het college niet heeft onderzocht of gefaseerde uitvoering van de bouwkundige plannen mogelijk is met het oog op het behoud van deze moeraseik voor de wijk. Uit de beantwoording volgt ook dat het schetsontwerp inclusief beplantingsvoorstel van Bureau Verbeek, dat op 1 maart 2021 aan de bewoners is gepresenteerd en met de bewoners is besproken, wordt vertaald naar een definitief ontwerp en uitvoeringsbestek. Dit laatste is goed nieuws, omdat naar verluid de bewoners positief hierop hebben gereageerd. Ook het inrichtingsplan van de openbare ruimte is in samenspraak met de bewoners aangepast, waarbij ook naar de verkeersveiligheid is gekeken. De motie van de VVD van 17 december 2020, mede-ingediend door enkele andere fracties, waarin het college wordt opgeroepen de aandachtspunten van de omwonenden mee te nemen in de uitvoeringsfase, heeft haar effect gelukkig niet gemist! De art. 43 vragen en de beantwoording hiervan treft u hierbij aan.