Dag van de mantelzorg.

De VVD-fractie is vandaag haar algemene beschouwing gestart met het uitspreken van respect en waardering voor onze mantelzorgers. Onzichtbare helden, jong en oud, die zorgen voor een familielid, vriend of buur. Gelukkig heeft Roermond heel veel van die onmisbare helden.