Herontwikkeling V&D-gebouw: zoek de verschillen tussen nu en straks!

 Draagt het schetsontwerp (straks = links op de afbeelding) bij aan een zo hoog mogelijke omgevingskwaliteit?

Die vraag wordt vooralsnog in de raadsinformatiebrief niet beantwoord als het gaat om de herontwikkeling van de voormalige V&D-locatie aan het Munsterplein/Graaf Gerardstraat (nu = rechts op de afbeelding). 

Er liggen zeker kansen om de huidige langdurige leegstand tegen te gaan en een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven. Het vergt alleen wel stuurmanskunst deze kansen maximaal te verzilveren.

Burgerparticipatie is hierbij een onmisbare schakel. 

Zeg nou eerlijk, wie wil er niet meedenken over de ontwikkeling van deze historische en beeldbepalende A-locatie in het centrum van onze prachtige monumentale binnenstad? “Meedenken met” is volgens de VVD-fractie wel iets anders dan “reageren op”.

Er hebben ons veel vragen bereikt over de raadsinformatiebrief. Via “overige vragen” gaan we op zoek naar het antwoord. Beide documenten gaan hierbij. De VVD-fractie heeft alvast gevraagd de raadsinformatiebrief te agenderen voor de Commissie Ruimte van 2 februari 2022.