Het is nog steeds wachten op provinciale subsidie renovatie Theater de Oranjerie. 10 februari update antwoorden op de vragen.

De Oranjerie staat in de startblokken om te beginnen met de noodzakelijke renovatie en revitalisatie van het theater.  Voor Roermond en de regio het belangrijkste cultuurpodium.

 

Na een lange voorbereiding om tot gemeentelijke subsidiëring te komen, leek er eindelijk schot in te komen toen dit renovatieproject, ruim een jaar geleden, in de “samenwerkingsagenda kleine landelijke centra” met de provincie werd opgenomen. Hiermee kwam ook de provinciale subsidie binnen bereik.

En daar lijkt het nu op te houden! De toezegging is er, maar wanneer wordt uitbetaald is nog een vraagteken.

Reden voor Ernest Oele van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Roermond en Karin Straus van de VVD-fractie in Provinciale Staten opnieuw hierover vragen te stellen aan hun Colleges van B&W en GS.


Na de verheugende berichten gisteren over de financiering voor het theater de Oranjerie kwamen vanmorgen ook de antwoorden op onze vragen.