Financiering renovatie Theater de Oranjerie komt rond.

Ons raadslid Ernest Oele is blij dat nog voordat de vragen van de VVD-fracties aan het Roermondse College van B&W en het Limburgse College van GS zijn beantwoord, provincie, gemeente en de directie van Theater de Oranjerie het eens zijn geworden over een financieringsoplossing. Alle drie de partijen tasten dieper in de beurs om de duurder geworden renovatie op korte termijn mogelijk te maken. Ook is er nu zicht op dat de provinciale subsidie op korte termijn beschikbaar zal zijn.