Zwaar weer op komst voor Roerdelta?

Met slechts een kleine meerderheid van 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen heeft de gemeenteraad afgelopen maandagavond ingestemd met drie scenario’s voor de verdere ontwikkeling van Roerdelta fase 2 (woongebied) en Roerdelta fase 3 (haven).

De VVD-fractie heeft haar bezwaren tegen de voorgestelde aanpak niet onder stoelen of banken gestoken (zie bijgevoegd videofragment van onze inbreng tijdens het raadsdebat).

Wethouder Waajen heeft de VVD-fractie allerminst kunnen overtuigen.

Onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg sprak op 4 april 2019 bij de behandeling van het Programma van Eisen al zijn zorgen uit over de stedenbouwkundige kwaliteiten van de Roerdelta: “Hebben wij hierop voldoende grip? Wordt onze identiteit en historie voldoende doorleefd? Mijn fractie zit niet te wachten op leuke tekeningetjes en schetsjes waarop wandelende mensen staan afgebeeld, met hondje, een enkel voertuig in het straatbeeld, prachtige groene bomen … “.

Deze zorgen zijn er drie jaar later nog altijd. Gelukkig staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur.

Willen wij voor toekomstige generaties Roermondenaren op deze klungelige manier een stukje geschiedenis van onze stad vertellen én de verbinding maken met het water? Roermond, het kan anders!


https://fb.watch/bmaP9DIG_b/